25. Tillväxt. Växande är vackert.

Tillväxt. Alla stadier av andlig tillväxt är vackra. I vilket stadium befinner du dig? Denna film hör ihop med kapitel 25 i boken/eBoken "Upplev glädjen".

"Upplev glädjen" är ett videomaterial för smågrupps-diskutioner, ungdomsprogram och predikningar. Skapat för att medfölja boken "Upplev glädjen" men kan också användas fristående. Består av 42 ämnen som illustrerar kristna begrepp och ställer aktuella frågor.

Upplev glädjen

Ladda fler