1. Mitt framför näsan

Att känna Gud. Är du låst i ett begränsat perspektiv? Hurdan är din historia med Gud? Denna film hör ihop med kapitel 1 i boken/eBoken "Upplev glädjen".

"Upplev glädjen" är ett videomaterial för smågruppsdiskussioner, ungdomsprogram och predikningar. Skapat för att medfölja boken "Upplev glädjen" men kan också användas fristående. Består av 42 ämnen som illustrerar kristna begrepp och ställer aktuella frågor.

Ladda fler