37. Tre speciella meddelanden

Tre speciella budskap. Vilken sida står du på? Varför? Denna film hör ihop med kapitel 37 i boken/eBoken "Upplev glädjen".

"Upplev glädjen" är ett videomaterial för smågrupps-diskutioner, ungdomsprogram och predikningar.

Ladda fler