19. Äggvisp. Gåvor att nyttja.

Gåvor till nytta. Vad gör du med dina andliga gåvor? Denna film hör ihop med kapitel 19 i boken/eBoken "Upplev glädjen".

"Upplev glädjen" är ett videomaterial för smågrupps-diskutioner, ungdomsprogram och predikningar. Skapat för att medfölja boken "Upplev glädjen" men kan också användas fristående. Består av 42 ämnen som illustrerar kristna begrepp och ställer aktuella frågor.

Ladda fler