27. Tillbedjan. Din kontakt med Gud.

Din kontakt med Gud. Finns det ett RÄTT sätt att tillbe? Hur tillber DU? Denna film hör ihop med kapitel 27 i boken/eBoken "Upplev glädjen".

"Upplev glädjen" är ett studiematerial för smågrupps-diskutioner, ungdomsprogram och predikningar.

Ladda fler