17. Bitar av Gud

Glimtar av Gud. Hur ser du på Gud? Denna film hör ihop med kapitel 17 i boken/eBoken "Upplev glädjen".

"Upplev glädjen" är ett studiematerial för smågrupps-diskutioner, ungdomsprogram och predikningar. Skapat för att medfölja boken "Upplev glädjen" men kan också användas fristående. Består av 42 ämnen som illustrerar kristna begrepp och ställer aktuella frågor.

Upplev glädjen

Ladda fler