26. Andlig disciplin

Att känna Gud. Disciplin - gör det! Denna film hör ihop med kapitel 26 i boken/eBoken "Upplev glädjen".

"Upplev glädjen" är ett studiematerial för smågrupps-diskutioner, ungdomsprogram och predikningar. Skapat för att medfölja boken "Upplev glädjen" men kan också användas fristående. Består av 42 ämnen som illustrerar kristna begrepp och ställer aktuella frågor.

Ladda fler