8. Är tro att se?

Något osynligt. Existerar din verklighet genom erfarenhet eller fakta? Kräver tro vetenskapliga bevis? Kan du tro på något du inte kan se? Denna film hör ihop med kapitel 8 i boken/eBoken "Upplev glädjen".

"Upplev glädjen" är ett videomaterial för smågrupps-diskutioner, ungdomsprogram och predikningar. Skapat för att medfölja boken "Upplev glädjen" men kan också användas fristående. Består av 42 ämnen som illustrerar kristna begrepp och ställer aktuella frågor.

Ladda fler