36. Kyrkans uppdrag och syfte

Syfte och uppdrag. Vilket syfte tror du kyrkan har? Denna film hör ihop med kapitel 36 i boken/eBoken "Upplev glädjen".

"Upplev glädjen" är ett videomaterial för smågrupps-diskutioner, ungdomsprogram och predikningar.

Ladda fler