16. Yttersta offret

Ingen fruktan. Är du medveten om de statistiska krafter som försöker påverka ditt liv? Vad gör du för att skydda dig själv? Denna film hör ihop med kapitel 16 i boken/eBoken "Upplev glädjen".

"Upplev glädjen" är ett studiematerial för smågrupps-diskutioner, ungdomsprogram och predikningar.

Ladda fler