Pionjärträff - Att sprida Guds rike

10 april 2021. För dig som skulle kunna tänka dig att dela evangeliet med andra och göra dem till lärjungar - kanske i en ny gemenskap, en ny församling.

Ladda fler