Introduktion till bönedagen 2023

11 februari. Bönedag för spridandet av Gudsriket och församlingsgrundande arbete. Anette Frank berättar om tema och innehåll för bönedagen. Vi får hälsningar och böneämnen från flera smågrupper och planteringar.

Ladda fler