Pionjärträff - Mod att ta kliv

20-21 november 2021. För dig som skulle kunna tänka dig att dela evangeliet med andra och göra dem till lärjungar - kanske i en ny gemenskap, ny församling.

Ladda fler