ADRA: Every Child. Everywhere. In School.

Denna film är en del av ADRAnätverkets påverkansarbete för att se till att många fler barn får möjlighet att gå i skolan. Idag är det 262 miljoner barn som inte får möjlighet att gå i skolan pga tidig äktenskap, krig, naturkatastrofer, fattigdom, traditioner mm. Vi önskar att så många som möjligt skriver på listan så att vi kan uppmärksamma människor på situationen för dessa barn och för att jobba vidare med hur vi kan stödja fler barn att få en utbildning. https://inschool.adra.org/petition

Ladda fler