Församlingsutveckling - Reklam för inspirationshelg online

Inspirerande helg online om att bygga andliga hem och leva våra värderingar tillsammans. Hur kan församlingen utvecklas och bli en mer välkomnande famn för alla? Anmälan görs på www.adventist.se senast 25 september. Senast 15 september om ni ska hinna få material/häften.

Ladda fler