Konsten att predika reklam

Har du någon gång somnat till mitt under en predikan? Eller har du tvärtom vaknat till därför att predikan var så intressant? Under 2024 håller Mervi Cederström, David Cederström och Georg Filippou en kurs i fyra delar i konsten att predika. Samfundet bjuder på kost och logi. Läs mer på adventist.se/kalender.

Ladda fler