01 Gud skapade

6 juli. Film som introduktion till bibelstudiet varje sabbat under kvartal 3 2019. "Dessa minsta": Att tjäna de nödställda. Lesson 01 - God created. “The Least of These”: Ministering to Those in Need.

Ladda fler