Introduktion till bönedagen 2024

10 februari. Bönedag för församlingsplantering och spridande av Gudsriket. Anette Frank berättar om tema och innehåll för bönedagen. Vi får hälsningar och böneämnen från flera smågrupper och planteringar.

Ladda fler