Pionjärträff - Vara pionjär och kyrka efter pandemin

30 april - 1 maj 2022. För dig som skulle kunna tänka dig att dela evangeliet med andra och göra dem till lärjungar - kanske i en ny gemenskap, ny församling.

Ladda fler