ADRA katastrofgåvan

Rikskollekt 11 april. Adventistsamfundets katastroffond är en fond som står redo när ADRA Sverige får ansvar för något angeläget och akut humanitärt projekt i världen.

Ladda fler