Introduktion till bönedagen

12 februari. Bönedag för församlingsgrundande arbete. Anette Frank berättar om vad bönedagen i februari går ut på och vi får höra olika böneämnen från en del smågrupper och planteringar.

Ladda fler