Pionjärträff: Fresh Wind - Fresh Disciples

10 sep - 11 sep 2022. Att låta den helige Ande beröra och leda i arbetet att i nya initiativ göra nya lärjungar. För dig som vill dela evangeliet med andra och göra dem till lärjungar - kanske i en ny gemenskap, en ny församling.

Ladda fler