Pionjärträff: att dela evangeliet och sin berättelse

18-19 april 2020. För dig som skulle kunna tänka dig att dela evangeliet med andra och göra dem till lärjungar i en ny gemenskap, en ny församling.

Information

Ladda fler