Vikten av en positiv vision

Bibelsamtalet: Förvaltarskap | Episod 8. Vilken roll spelar Gud i min strävan efter framgång i livet? Josef såldes som slav, men Gud var med honom. Josef sattes i fängelse för något han inte hade gjort, men Gud var med honom. Vad inspirerade Josef att agera som han gjorde, även när livet gick honom emot? Lyssna på Bibelsamtalet med pastorerna Rainer Refsbäck och Liane Edlund, när de samtalar kring olika aspekter av förvaltarskap i bibeln!

Ladda fler