När Guds rättvisa ifrågasätts

Är Gud rättvis? Flera människor ställer sig den frågan. En person i bibeln finner sig i ett samtal med Gud, där han får höra vad Gud har planerat. Mannen ifrågasätter Guds beslut att förgöra en stad och frågar "Kommer du verkligen att förinta den rättfärdige tillsammans med den onde? Då skulle du ju behandla rättfärdiga och onda precis på samma sätt! Så skulle du väl inte vilja göra?" Lyssna på Bibelsamtalet med pastorerna Rainer Refsbäck och Liane Edlund, när de samtalar om "När Guds rättvisa ifrågasätts".

Ladda fler