Lärdomar från Bibelns historia

Det sägs att en god människa lär sig av sina misstag, men en klok människa lär sig av andras misstag. Idag samtalar vi om vad vi kan lära oss från Bibelns historia! Lyssna på Bibelsamtalet med Rainer Refsbäck och Liane Edlund, när de samtalar om "Lärdomar från Bibelns historia".

Ladda fler