Ska man alltid dela sin tro?

Är det alltid bra att bekänna färg om du är kristen? Eller kan det finnas tillfällen då du behöver gå inkognito? Vi ska se på två bibelpersoner som gjorde olika! Del 1 av 2. Lyssna på Bibelsamtalet med Rainer Refsbäck och Liane Edlund, när de samtalar om "Ska man alltid dela sin tro?".

Ladda fler