Bibelns hemlighet för en lyckad parrelation!

Vi älskar berättelser där kärleken övervinner allt. I brevet till Efesierna ger Paulus församlingarna tips och råd för en lyckad parrelation. Vad skriver han där och vad menar han med att mannen är huvudet för sin hustru? Lyssna på Bibelsamtalet med pastorerna Rainer Refsbäck och Liane Edlund, när de samtalar om Efesierbrevet i bibeln!

Ladda fler