Varför vill Gud ha en tiondel?

Bibelsamtalet: Förvaltarskap | Episod 3. Varför är en tiondel Guds tanke? "Tionde" (som betyder en tiondel) innebär att man ger 10% av allt man tjänar till Gud. Men var finns den tanken i Bibeln och hur fungerar det? Den här veckan ska vi titta på Bibelns idé om hur alla kan bidra till att främja spridningen av tron och hur dessa principer kan ha relevans även i dag. De underliggande principerna är att Guds barn delar med sig av vad de har fått och upplever Guds välsignelse, och att verksamheten i Guds hus inte avstannar på grund av brist på gåvor. Ordet ”tionde” är fortfarande en av de vägledande principerna för denna generositet. Lyssna på Bibelsamtalet med Rainer Refsbäck och Liane Edlund, utbildade teologer, när de samtalar kring olika aspekter av förvaltarskap i bibeln!

Ladda fler