När människans rättvisa ifrågasätts

Är människan rättvis? Kan hennes fördomar stå i vägen för att rättvisa sprids? I förra avsnittet såg vi när människan ifrågasatte Guds rättvisa. I det här avsnittet ska vi kika på när Gud ifrågasätter människans rättvisa med en berättelse från Bibeln som utgångspunkt. Lyssna på Bibelsamtalet med Rainer Refsbäck och Liane Edlund, när de samtalar om "När människans rättvisa ifrågasätts".

Ladda fler