Kvinnan som räddade judarna

Har du någon gång upplevt att du var på rätt plats vid rätt tid? Vad gjorde det med dig? Blev du rädd och sprang därifrån, eller fick du mod att göra det du var ämnad för? Del 2 av 2. Lyssna på Bibelsamtalet med Rainer Refsbäck och Liane Edlund, när de samtalar om "Kvinnan som räddade judarna".

Ladda fler