Betydelsen av det obetydliga

Bibelsamtalet: Förvaltarskap | Episod 7. Jesus visade att Gud ofta arbetar på ett annat sätt än vad vi normalt sett skulle göra. Det som är stort och pråligt kan vara mindre viktigt än det som inte syns. Vi utmanas ständigt att värdera på motsatt sätt än vad vi först reagerar på. Hur ska balansen vara när det gäller att låta detaljerna styra livet och samtidigt glömma den stora bilden? Lyssna på Bibelsamtalet med pastorerna Rainer Refsbäck och Liane Edlund, när de samtalar kring olika aspekter av förvaltarskap i bibeln!

Ladda fler