Är allt som händer Guds vilja?

Är allt som sker Guds vilja? Är Gud beroende av att onda saker sker för att visa sin goda vilja? Med andra ord, är det onda en förutsättning för det goda? Lyssna på Bibelsamtalet med Rainer Refsbäck och Liane Edlund, när de samtalar om "Är allt som händer Guds vilja?"

Ladda fler