Flyktingrapport juni 2016

Vi ger dig en rapport från två flyktingläger i Grekland där insatser från adventistorganisationer gör en betydande skillnad. Petra Olympuslägret är ett flyktingläger där ADRA erbjuder program som inkluderar psykosocial rådgivning. Oinofytalägret har kanske den bästa medicinkliniken för flyktingar i hela Grekland. Den drivs av volontärer och hjälporganisationen Adventist Help.

ADRA

Ladda fler