07 Jesus och de nödställda

17 augusti. Film som introduktion till bibelstudiet varje sabbat under kvartal 3 2019. "Dessa minsta": Att tjäna de nödställda. Lesson 07 - Jesus and those in need. “The Least of These”: Ministering to Those in Need.

ADRA

Ladda fler