09 Tjänande i den nyatestamentliga kyrkan

31 augusti. Film som introduktion till bibelstudiet varje sabbat under kvartal 3 2019. "Dessa minsta": Att tjäna de nödställda. Lesson 09 - Ministry in the new testament church. “The Least of These”: Ministering to Those in Need.

ADRA

Ladda fler