03 Sabbaten, en dag av frihet

20 juli. Film som introduktion till bibelstudiet varje sabbat under kvartal 3 2019. "Dessa minsta": Att tjäna de nödställda. Lesson 03 - Sabbath a day of freedom. “The Least of These”: Ministering to Those in Need.

ADRA

Ladda fler