12 Att älska nåd

21 september. Film som introduktion till bibelstudiet varje sabbat under kvartal 3 2019. "Dessa minsta": Att tjäna de nödställda. Lesson 12 - To love mercy. “The Least of These”: Ministering to Those in Need.

Ladda fler