04 Nåd och rättvisa i Psaltaren och Ordspråksboken

27 juli. Film som introduktion till bibelstudiet varje sabbat under kvartal 3 2019. "Dessa minsta": Att tjäna de nödställda. Lesson 04 - Mercy and Justice in Psalms and Proverbs. “The Least of These”: Ministering to Those in Need.

ADRA

Ladda fler