11 Att leva adventhoppet

14 september. Film som introduktion till bibelstudiet varje sabbat under kvartal 3 2019. "Dessa minsta": Att tjäna de nödställda. Lesson 11 - Living the advent hope. “The Least of These”: Ministering to Those in Need.

ADRA

Ladda fler