13 En gemenskap av tjänare

28 september. Film som introduktion till bibelstudiet varje sabbat under kvartal 3 2019. "Dessa minsta": Att tjäna de nödställda. Lesson 13 - A community of servants. “The Least of These”: Ministering to Those in Need.

Ladda fler