Stenar

Guds avsikt är att varje kristen engageras i hans uppdrag på jorden.

Uppbyggelsekonferens i Göteborg. Talare: Dan Jackson.