Hur långt kommer han att gå?

Så långt kommer Gud att gå för att nå alla människor.

Uppbyggelsekonferens i Göteborg. Talare: Dan Jackson