Gudomlig avslutning

Gud har en plan för att lösa människans problem och ge oss en ljusare dag.

Uppbyggelsekonferens i Göteborg. Talare: Dan Jackson.