Mänskligt lidande: Varför?

Vilken grundorsak har mänskligt lidande och vad tänker Gud göra åt det?

Uppbyggelsekonferens i Göteborg. Talare: Dan Jackson.