Starka skäl för vilan

Vi behöver andlig, fysisk och känslomässig vila.

Uppbyggelsekonferens i Göteborg. Talare: Dan Jackson