Starka själ för nåden

Guds nåd i vår värld.

Uppbyggelsekonferens i Göteborg. Talare: Dan Jackson.