Från slavar till arvingar

Den 13-29 november 2011. Räknas bara män in bland ”Guds söner”? Slav – lärjunge – arvinge, vilken utveckling! Vad menas med ”tiden var inne”? Den nya inställningen till Gud och hans vilja.

Evangelium i Galaterbrevet. Nils-Erik Lundberg

Bibelstudium 2009-2011

Ladda fler