Vägen till tro

Den 6-12 november 2011. Vad skiljer en smal stig från en bred väg? Vad lagen kan göra och inte göra. Polis och pedagog. Varför behöver den kristne inte längre någon ”övervakare”?

Evangelium i Galaterbrevet

Bibelstudium 2009-2011

Ladda fler