Frihet i Kristus

Den 4-10 december 2011. Frihet från vad – och till vad? På den tiden fanns många slavar, men det är ju avskaffat, eller…? Vilket ”slaveri” uppmanar Paulus till?

Evangelium i Galaterbrevet. Nils-Erik Lundberg

Bibelstudium 2009-2011

Ladda fler